Zakres naszych usług

Tworzymy dokumentację konstrukcyjną, projektujemy, wykonujemy analizy
szczegółowe MES oraz optymalizujemy m. in.:

 • hale magazynowe, produkcyjne, logistyczne
 • magazyny wysokiego składowania, konstrukcje pod obudowę magazynów samonośnych
 • obiekty użyteczności publicznej
 • centra handlowe, sportowe, biurowe
 • garaże wielopoziomowe
 • zbiorniki, kanały i silosy, panele komór
 • konstrukcje wsporcze pod urządzenia
 • belki podsuwnicowe
 • wzmocnienia istniejących obiektów
 • reklamy wielkogabarytowe
 • hale namiotowe stalowe i aluminiowe
 • wieże stalowe i aluminiowe
 • inne konstrukcje inżynierskie

PROJEKTY KONCEPCYJNE, BUDOWLANE

Opracowanie koncepcji stanowi najczęściej wstępny etap projektu i odgrywa istotną rolę w jego realizacji zgodnie z oczekiwaniami Klienta. Kładziemy duży nacisk na pozyskiwanie i przekazywanie informacji tak, aby wszelkie kwestie dotyczące funkcjonalności i optymalizacji kosztów nie pozostawiały żadnych wątpliwości przed przystąpieniem do opracowania dokumentacji wykonawczej.

PROJEKTY WYKONAWCZE, WARSZTATOWE, ZŁOŻENIOWE

Dokumentację wykonawczą tworzymy zawsze w oparciu o model przestrzenny konstrukcji. Na etapie realizacji projektu wykonawczego analizujemy projekt budowlany pod względem poprawności przyjętych rozwiązań konstrukcyjnych, objaśniamy wszystkie kwestie techniczne, tak aby końcowy produkt spełniał oczekiwania Klienta. W ramach dokumentacji wykonawczej określamy parametry niezbędne do prawidłowego wykonania konstrukcji bezpośrednio na budowie, bądź w wytwórni konstrukcji stalowych wraz z późniejszym montażem. Zapraszamy do zapoznania ze szczegółową ofertą dotycząca realizacji projektów warsztatowych.

Zobacz więcej

PROJEKTY MONTAŻU

Wykonujemy głównie dla skomplikowanych konstrukcji inżynierskich lub elementów wielkogabarytowych, gdzie projekt montażu ma swoje uzasadnienie względami bezpieczeństwa. Dzięki zastosowaniu przestrzennych metod obliczeniowych oraz szczegółowych analiz jesteśmy w stanie przewidzieć wszystkie formy niestateczności elementu lub zespołu elementów, jakie mogą wystąpić podczas montażu. Prawidłowo sporządzony plan montażu stanowi gwarancję szybkiego i bezproblemowego montażu oraz zapewnia bezpieczeństwo na budowie.

OPTYMALIZACJE KONSTRUKCJI

Optymalizację konstrukcji wykonuje się w celu obniżenia kosztów wykonawczych konstrukcji jeszcze na etapie projektowym. Nasza oferta obejmuje analizę rozwiązań konstrukcyjnych przyjętych w projekcie wyjściowym, a następnie zaproponowanie rozwiązań alternatywnych obniżających koszty budowy.
Dodatkowo zapewniamy profesjonalną obsługę formalno – prawną, mającą na celu wdrożenie nowej (zoptymalizowanej) konstrukcji zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym.

ANALIZY SZCZEGÓŁOWE MES, ANALIZY WYBOCZENIOWE,
DYNAMICZNE, SEJSMICZNE

Wykonujemy również szereg zaawansowanych analiz, w których możemy uwzględnić nieliniowy charakter pracy m.in materiału, geometrii, podpór czy nawet kontaktu. Pozwala to na bardzo dokładnie odwzorowanie pracy konstrukcji i optymalne jej zaprojektowanie. Dodatkowo realizujemy również analizy wyboczeniowe, dynamiczne oraz sejsmiczne.
Szereg wyników jakimi dysponujemy gwarantuje bezpieczeństwo, niezawodność i trwałość konstrukcji.

KONSTRUKCJE MEMBRANOWE

Projektujemy również coraz bardziej popularne konstrukcje membranowe. Oferta obejmuje zaawansowane obliczenia konieczne do znalezienia kształtu membrany wraz z późniejszymi analizami wytrzymałościowymi dla kombinatoryki obciążeń. Wykonujemy kompletne projekty wykonawcze membran, lin oraz pozostałej konstrukcji stalowej.

OPINIE, EKSPERTYZY TECHNICZNE

W ramach prowadzonej działalności sporządzamy również opinie techniczne oraz ekspertyzy budowlane. Zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym dla opinii technicznej określamy, analizujemy i interpretujemy stan projektowy lub rzeczywisty obiektu budowlanego oraz formułujemy wnioski dot. dalszych zamierzeń. Dla ekspertyzy technicznej jako studium przyczynowo – skutkowe określamy stan lub zdarzenia techniczne obiektu. Przedstawiamy analizę obliczeniową,  rozwiązania techniczne oraz formułujemy wnioski stanowiące podstawę do ustalenia dalszego postępowania z przedmiotem ekspertyzy.